zuzka stolarská

Zuzana Stolarská

lektorka, filoložka, odbornice na český jazyk (gramatika, stylistika) a asertivitu a empatii v písemné komunikaci, účastnice připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2012, spoluautorka publikace Písemná komunikace v praxi (www.jaknadopisy.cz)